Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom

tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Pracownik administracyjno-biurowy 100 200 zł 27.08.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B 60 1 480 zł 4.09.2018
Zapisz się
Asystent rodziny 230 1 800 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 400 zł TRWA NABÓR
Bukieciarz / Florysta 80 800 zł TRWA NABÓR
Decoupage (Dekupaż) 60 800 zł TRWA NABÓR
Dzienny opiekun 160 1 600 zł TRWA NABÓR
ECDL ADVANCED (ECDL -A) 91 850 zł TRWA NABÓR
ECDL PTI Standard 150 1 400 zł TRWA NABÓR
ECDL e-Citizen (e-Obywatel) 48 650 zł TRWA NABÓR
Hakowy dźwignic 17 350 zł TRWA NABÓR
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) 16 890 zł TRWA NABÓR
Język migowy 60 700 zł TRWA NABÓR
Kelner / Barman / Barista (specjalność do wyboru) 80 900 zł TRWA NABÓR
Konserwator podestów ruchomych 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator suwnic 40 800 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 75 850 zł TRWA NABÓR
Księgowość wspomagana komputerem 115 1 100 zł TRWA NABÓR
Kucharz 120 1 300 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek 280 4 000 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 140 2 600 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek 70 1 800 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 750 zł TRWA NABÓR
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) 36 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa cięgników 40 850 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych 25 1 100 zł TRWA NABÓR
Obsługa i eksploatacja hydraulicznych dźwigów samochodowych ( HDS ) 30 850 zł TRWA NABÓR
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 8 150 zł TRWA NABÓR
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 50 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 36 1 150 zł TRWA NABÓR
Obsługa programu AutoCAD z modelowaniem i drukowaniem przestrzennym 3D 80 900 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 24 700 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych 6 300 zł TRWA NABÓR
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów 19 1 300 zł TRWA NABÓR
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające 80 1 000 zł TRWA NABÓR
Opiekun/ka 120 950 zł TRWA NABÓR
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 20 620 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 750 zł TRWA NABÓR
Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 150 zł TRWA NABÓR
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 80 700 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii B 62 1 480 zł TRWA NABÓR
Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) 50 2 400 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 400 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 70 900 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1 (ADR) 8 400 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR) 17 450 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 500 zł TRWA NABÓR
Rozbieracz - wykrawacz 140 1 900 zł TRWA NABÓR
Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) 127 1 800 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) 164 1 800 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 103 1 800 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG 146 1 800 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 80 zł TRWA NABÓR
Technolog robót wykończeniowych 120 1 200 zł TRWA NABÓR
Tokarz 60 1 400 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 20 650 zł TRWA NABÓR
Usługi fryzjerskie i pielęgnacyjne dla zwierząt 100 1 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 5 250 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień spawalniczych 5 300 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 180 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 250 zł TRWA NABÓR