Zawody medyczne w Szkołach Policealnych ZDZ

  • Opiekun medyczny

  • Technik masażysta

  • Technik sterylizacji medycznej

  • Opiekun w domu pomocy społecznej

  • Terapeuta zajęciowy

  • Sekretarka medyczna

to zawody obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy!

Oferujemy naukę w ww. zawodach w Szkołach Policealnych w

Andrychowie Suchej Beskidzkiej Tychach Ustroniu

Są jeszcze wolne miejsca - nabór trwa!

Sprawdź, zadzwoń, napisz na czacie do konsultanta - serdecznie zapraszamy!

Dowiedz sie więcej o tych zawodach:

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne.

 

Zapisz się!

Andrychów Sucha Beskidzka Tychy

 

Technik masażysta

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych . Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

 

Zapisz się!

Andrychów Sucha Beskidzka Tychy

 

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Zapisz się!

Sucha Beskidzka Tychy

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej to osoba, która stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Towarzyszy i udziela pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej. Organizuje podopiecznym czas wolny.

Zapisz się!

Sucha Beskidzka

 

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to zawód, który prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Zapisz się!

Ustroń Sucha Beskidzka

 

Sekretarka medyczna

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.

 

Zapisz się!

Ustroń