Zarządzanie kryzysowe

Cel kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków,
a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych lub przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego
• Cel poznawczy – zapoznanie słuchaczy ze złożonością zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych
• Cel kształcący  przede wszystkim ukształtowanie w uczestnikach odpowiednich postaw i zachowań w sytuacjach kryzysowych
• Cel wychowawczy  przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysem

Sposób zakończenia kursu

egzamin wewnętrzny w formie testu wyboru

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 43 46
tel. kom.: 697-818-746
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl
14 200 zł 5.10.2020
Zapisz się
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty

tel.: 33 845 31 06
tel. kom.: 697-818-645
e-mail: kety@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.kety.zdz.pl
14 300 zł TRWA NABÓR