Zapisz się

Nazwa
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy)

Cel:

Kurs Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) przygotowuje do samodzielnego instalowania, serwisowania stacjonarnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających gazy fluorowane.
Usługa ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  egzaminu w ramach Kategorii I rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 oraz zgodnie z par. 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17.12.29015r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej...” ,  przed komisją egzaminacyjną jednostki oceniającej i uzyskania dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu.

Ośrodek:
OKZ RYBNIK, Klasztorna 14

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.