Zapisz się

Nazwa
Obsługa autoklawów

Cel:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania czynności obsługowych i podstawowych czynności konserwacyjnych na autoklawach, a także przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji autoklawów, zgodnie z wymogami przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Ośrodek:
OKZ RYBNIK, Klasztorna 14

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.