Zamówienia w projektach UE - szkolenie online

Zamówienia w projektach UE

Zagadnienia objęte programem:

- wprowadzenie obejmujące podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotu zamówień realizowanych ze środków funduszy UE,
- charakterystyka poszczególnych etapów postępowania - od etapu ustalania wartości zamówienia i doboru prawidłowego trybu wyboru Wykonawcy, poprzez przygotowanie zapytania ofertowego, przeprowadzenie postępowania obejmującego ocenę ofert, następnie wybór Wykonawcy i realizację zamówienia ( z uwzględnieniem zagadnienia zmiany treści umowy),
- szczegółowa charakterystyka poszczególnych trybów udzielania zamówienia oraz przygotowanie zapytania ofertowego wg danego trybu,
- błędy popełniane przez Zamawiającego w procesie udzielania zamówienia,
- błędy popełniane przez Wykonawców na etapie przygotowywania ofert i realizacji zamówienia.

4 godziny dydaktyczne, szkolenie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Cena: 400 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812-53-52
tel. kom.: 697-818-584
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bielsko.zdz.pl