WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM GOSPODARCZYM I NAUKOWYM

27.06.2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w czerwcu Zakład zawarł trzy umowy partnerskie. Dwie z nich, to współpraca w ramach powołania i działania BCU – Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze „eksploatacja portów i terminali lotniczych”, a nasi Partnerzy to Politechnika Śląska oraz Stowarzyszenie Śląskie Klaster Lotniczy. Głównym celem współpracy jest przygotowanie i prowadzenie kształcenia branżowego w zakresie obsługi najnowszych technologii w obszarze lotniczym, wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki szeroko pojętej branży lotniczej w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych oraz kształcenie słuchaczy w utworzonym BCU.

Trzecia umowa, to współpraca dydaktyczno-naukowa, dzięki której Uniwersytet Śląski w Katowicach objął patronatem Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie, które od tego momentu przyjmuje nazwę „Uniwersyteckiego Liceum Sztuk Plastycznych – pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Współpraca ta pozwoli na stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów oraz popularyzacji ich twórczych działań.