Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych w Bytomiu

23.10.2018

W dniu 23 października 2018 roku w Bytomiu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice.

Po uroczystościach prowadzonych kolejno w Częstochowie, Cieszynie, Tychach, Olkuszu, Andrychowie, Bielsku–Białej, Katowicach, Rybniku, tegoroczne ślubowanie zorganizował Zespół Szkół ZDZ w Bytomiu.

Uroczystość odbyła się na terenie 34.Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej i połączona była z dniem otwartym koszar.

Przed rozpoczęciem ślubowania młodzież szkolna wraz z I wiceprezes Zarządu ZDZ Katowice Haliną Kasznią dyr. Zespołu Szkół ZDZ w Bytomiu Aleksandrą Wiśniewską-Wylenżek, Dowódcą Dywizjonu ppłk Grzegorzem Gdulą i zaproszonymi gośćmi, złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych profesorów polskich we Lwowie w 1941 roku i uczestniczyła w polowej mszy świętej, która odbyła się na terenie Jednostki.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się przyjęciem meldunku przez płk Grzegorza Gdulę dowódcę 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz powitaniem uczestników uroczystości przez Jacka Kwiatkowskiego Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz dyrektora szkoły. W trakcie przemówienia okolicznościowego Prezes Jacek Kwiatkowski przedstawił zgromadzonym historię szkół mundurowych, prowadzonych od 13 lat przez ZDZ Katowice, podkreślając znaczenie kształcenia proobronnego w ofercie szkół Zakładu.

W ceremonii ślubowania uczestniczyło blisko 300 uczniów klas pierwszych z 11 szkół mundurowych naszego Zakładu, a także zaproszeni goście, wśród których obecni byli Bożena Mientus Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia, ppłk Piotr Rancia dowódca Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach, ppłk Zbigniew Słota zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz płk Krzysztof Radwan były szef WSzW w Katowicach, ppłk Wacław Wójcik główny specjalista do spraw obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, dr Paweł Zając zastępca Naczelnika  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Dariusz Wątroba dyrektor generalny Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, podkomisarz Bogdan Kołodziej zastępca  Komendanta Miejskiej Policji w Bytomiu, komisarz Janusz Michalik z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, Tadeusz Ostrowski Kierownik Bezpieczeństwa Miasta Bytom, brygadier Mirosław Synowiec Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, ppor Daria Trela rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Bytomiu, Krzysztof Gajos Prezes Zarządu Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Grzegorz Tomczak zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, Agnieszka Morys dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Bytomiu wraz z pracodawcami, rzemieślnikami, współpracującymi z Zespołem Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Anna Szakemy Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, Adrian Lipiński dyrektor bytomskiego  Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark” oraz Agnieszka Ludwig reprezentująca Bytomskie Centrum Kultury, a także dyrektorzy szkół gimnazjalnych i podstawowych z Bytomia i Piekar Śląskich, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież szkolna, rodzice i opiekunowie uczniów, dyrektorzy i naczelnicy urzędów i organizacji współpracujących ze szkołami ZDZ, przedstawiciele mediów oraz reprezentanci kadry kierowniczej, pracowników i nauczycieli ZDZ Katowice z wiceprezesem dr. Marcinem Jakubowskim. Uroczystości towarzyszyła liczna grupa rodziców i mieszkańców Bytomia i okolicznych miast, zainteresowanych zwiedzaniem Jednostki w ramach dnia otwartego.