Uroczystość nadania imienia Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Sosnowcu

27.03.2024

26 marca 2024 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 

W gronie znamienitych gości znaleźli się m.in. Prezes Zarządu ZDZ Katowice Pan Jacek Kwiatkowski, I wiceprezes Zarządu Pani Halina Kasznia, senatorka RP Pani Joanna Sekuła, poseł RP Pan Mateusz Bochenek, poseł RP Pan Kamil Wnuk, w imieniu Poseł Barbary Dolniak Pan Krzysztof Pasek, Prezydent Miasta Sosnowiec, Pan Arkadiusz Chęciński, oraz Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec, Pan Zbigniew Byszewski.
Ponadto uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, jednostek samorządowych, gospodarczych, uczelni wyższych oraz reprezentanci firm współpracujących, w tym Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu, dyrektorzy szkół średnich i podstawowych oraz pracownicy ZDZ Katowice.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Wniebowzięcia NMP, po czym uczestnicy udali się na część oficjalną do Zagłębiowskiej Mediateki. Podczas tej części, dyrektorowi Zespołu Szkół w Sosnowcu, Pani Agnieszce Olszowy, został wręczony akt nadania imienia przez Pana Jacka Kwiatkowskiego, Prezesa ZDZ Katowice. Ponadto nagrodzono nauczycieli, uczniów i rodziców za ich wkład w życie szkoły.

Po części artystycznej goście udali się do siedziby szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Senatorkę RP, Panią Joannę Sekułę, Prezydenta Miasta Sosnowiec, Arkadiusza Chęcińskiego, Prezesa Zarządu ZDZ Katowice, Jacka Kwiatkowskiego, oraz Panią Dyrektor Agnieszkę Olszowy.

To symboliczne wydarzenie stanowiło nie tylko uhonorowanie postaci Mikołaja Kopernika, ale również ważny moment w historii szkoły, podkreślając jej znaczenie i rozwój.

 

T.K