Uroczyste ślubowanie uczniów klas I mundurowych naszego Zakładu

25.10.2017

W dniu 25 października 2017 roku na Rynku w Rybniku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Po uroczystościach prowadzonych kolejno w Częstochowie, Cieszynie, Tychach, Olkuszu, Andrychowie, Bielsku – Białej i Katowicach, tegoroczne ślubowanie zorganizował Zespół Szkół ZDZ w Rybniku.

Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rybnika i była zorganizowana jest we współpracy z Urzędem Miasta Rybnik oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Rybniku.

W ceremonii ślubowania uczestniczyło 300 uczniów klas pierwszych z 11 szkół mundurowych naszego Zakładu, a także zaproszeni goście, wśród których swoją obecnością zaszczycili nas Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Andrzej Żylak - Honorowy Konsul Chorwacji w Opolu, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, ppłk Andrzej Sygulski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku, mjr Marcin Wilga Z-ca- Dowódcy 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach, insp. Teofil Marcinkowski - Komendant Miejski Policji w Rybniku, mł.bryg. Damian Krawczyk -p.o Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Alicja Bartkowiak – dyrektor Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach, Łukasz Norek – członek Rady Powiatu, z-ca Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, a także Ks. Jan Pilka, proboszcz parafii Królowej Apostołów w Rybniku, przedstawiciele organizacji kombatanckich, pracodawcy, nauczyciele, rodzice.

Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Jacek Kwiatkowski przedstawił zgromadzonym historię szkół mundurowych, prowadzonych pzez ZDZ Katowice od 12 lat i podkreślił znaczenie kształcenia proobronnego w ofercie szkół Zakładu.

Media o wydarzeniu:

www.rybnik.com.pl

www.nowiny.rybnik.pl

Relacja telewizji TVT

Nasza relacja filmowa

Tygodnik Regionalny NOWINY