Uprawnienia: Elektryczne (G1), Ciepłownicze (G2), Gazowe (G3).

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

 • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
  - Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  - Zespoły prądotwórcze,
  - Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.

Najbliższy ośrodek

 • G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
  - Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
  - Sieci i instalacje cieplne,
  - Wymienniki ciepła,
  - Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
  - Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
  - Sprężarki.

Najbliższy ośrodek

 •  G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
  - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  - Sieci gazowe.
  - Urządzenia i instalacje gazowe.

Najbliższy ośrodek

 •  Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych (G1, G2, G3)

Najbliższy ośrodek

 •  Terminy i miejsca egzaminów komisji kwalifikacyjnej URE

Najbliższy ośrodek

 

Szczegółowe informacje:

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, pok. 111, tel. 32 603-77-55 oraz wszystkie jednostki kształcenia kursowego.