Umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy UŚ i ZDZ w Katowicach

11.06.2018

6 czerwca 2018 r. podpisana została Umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

W imieniu stron Umowę podpisały Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość Wydziału Filologicznego dr Ewa Półtorak oraz I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Halina Kasznia.

Celem porozumienia jest objęcie patronatem przez Uniwersytet Śląski klas Technikum oraz Technikum Lotniczego, wspieranie kadry dydaktycznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i prowadzenie zajęć obserwacyjnych dla studentów UŚ, umożliwienie prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów szkoły oraz ich rodziców, które stanowić będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych, a także umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom.

Realizatorami Umowy będą: ze strony UŚ Instytut Języków Romańskich i Translatoryki oraz ze strony ZDZ Katowice Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.