Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek

"Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek" KOD 95

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kierowca zawodowy zajmujący się przewozem osób lub rzeczy ma obowiązek co 5 lat ukończyć szkolenie okresowe obejmujące 35 godzin zajęć teoretycznych. Obowiązek ten wynika z Dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 15 lipca 2003 r. oraz z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, z późn. zm.).

 

Zapraszamy na szkolenia:
- indywidualny tok szkolenia w formie e-learningu (na komputerze w dogodnym dla kierowcy terminie)
- курс для Русскоязычные
- pomoce dydaktyczne
- Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej w dzień ukończenia kursu

 

Zapisz się