Szkolenia UDT

95 lat doświadczenia w organizacji szkoleń.
Wysoka zdawalność egzaminów po naszych kursach.

  • Prowadzimy kursy w 24 własnych ośrodkach szkoleniowych na terenie Śląska i Małopolski

  • Prowadzimy kursy w siedzibie Klienta oraz innych wskazanych miejscach

Zapewniamy:

  • ofertę dostosowaną do potrzeb odbiorców indywidualnych oraz firm
  • wysokiej jakości szkolenia na podstawie programów zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
  • materiały dydaktyczne
  • możliwość płatności ratalnej za kurs

Absolwenci kursu otrzymują:
„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 622).

Kursy kończą się egzaminami państwowymi przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

 

Nasze kursy: