Szkoła Twórcza w Ustroniu - Szkoła Branżowa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia w naszej Branżowej Szkole I i II stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia prowadzi nabór w kierunkach:

Branżowa Szkoła II stopnia prowadzi nabór w kierunkach:

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu ze szkołą

Zespół Szkół w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń

tel. 33 / 854-33-00
tel. kom. 697 818 742

e-mail: s-ustron@zdz.katowice.pl
www.szkoly.ustron.zdz.pl