Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady ZDZ Katowice

26.05.2020

W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności Zakładu za 2019 r. oraz za okres kadencji 2015-2019, udzielono Zarządowi Zakładu absolutorium za 2019 r., a także dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2020-2024.

W dniu 21 maja 2020 r. odbyły się również pierwsze w nowej kadencji posiedzenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZDZ Katowice. Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu – Jacka Kwiatkowskiego, dokonał wyboru Wiceprezesów Zarządu, natomiast Komisja Rewizyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącą, Zastępcę Przewodniczącej oraz Sekretarza Komisji.

 

 

Skład władz statutowych ZDZ Katowice na kadencję 2020-2024:

 

Prezydium Rady Zakładu:

        - Ewa WASYLKOWSKA         -       Przewodnicząca Rady

        - Krzysztof ZAWODNY          -       Z-ca Przewodniczącej Rady

 

Prezes Zarządu:

        - Jacek KWIATKOWSKI

 

Wiceprezesi Zarządu:

        - Halina KASZNIA                   -       I Wiceprezes Zarządu

        - dr Marcin JAKUBOWSKI      -       Wiceprezes Zarządu

 

Członkowie Zarządu:

        - Przemysław DRZAZGA

        - Marcin MACUDA

        - Anna PRZYBYŁ

        - Marcin SYGIET

 

Komisja Rewizyjna:

        - Przemysław BORGOSZ        -       Sekretarz

        - Małgorzata KOWALSKA

        - Barbara KRAMARCZYK        -       Z-ca Przewodniczącej

        - Agnieszka OLSZOWY          -       Przewodnicząca

        - Aleksandra STĘPIEŃ