Spotkanie inauguracyjne Rady Branżowej w Wadowicach

31.10.2017

30 października 2017 r. w szkole w Wadowicach Zespołu Szkół w Andrychowie odbyło się Spotkanie inauguracyjne Rady Branżowej - branży administracyjno-usługowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Regionalne Rady Branżowe, to forum współpracy środowiska edukacji i nauki, administracji publicznej oraz rynku pracy na rzecz kształcenia zawodowego. Przedmiotem dyskusji były zasady organizacji współpracy środowisk na rzecz kształcenia zawodowego w Małopolsce, nowe trendy w kształceniu w branży administracyjno-usługowej,
z uwzględnieniem oferty funkcjonującego w wadowickiej szkole Centrum Kompetencji Zawodowych, potrzeby rynku pracy w branży administracyjno-usługowej. Omówiono również stan zaawansowania działań nad opisywaniem i włączaniem priorytetowych dla regionu kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz planowane badania w zakresie zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w branży administracyjno-usługowej.

W spotkaniu uczestniczyli: prowadzący spotkanie Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Dominika Czajek przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych, Marcin Wegrzyn z Departamentu Polityki Regionalnej UM Województwa Małopolskiego, Tomasz Mika Prezes BARBER HOUSE Kraków, z ramienia Zarzadu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach I Wiceprezes Prezes Zarządu Halina Kasznia oraz Zofia Wanat dyr. Zespołu Szkół w Andrychowie, Dagmara Wodnicka odpowiedzialna za realizację projektu, przedstawiciele firm, instytucji, dyrektorzy szkół.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bazę udukacyjną wadowickiej szkoły, pracownie nauki zawodu, w tym fryzjerską, kosmetyczną, sale wykładowe.