Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami czołowymi rur (135)