Spawanie elektryczne rur (elektrodami otulonymi) – złącza ze spoinami czołowymi (111)