Rusztowania

Rusztowania budowalno-montażowe metalowe - montaż, demontaż

Cel kursu:
Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego wykonywania zawodu montera rusztowań oraz eksploatacji rusztowań z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją IMBiGS celem uzyskania Książki Operatora - uprawnień do wykonywania zawodu.

Egzaminy/Uprawnienia:
Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz po zdanym egzaminie Książka Operatora maszyn, uprawniająca do wykonywania zawodu montera rusztowań.

Czas trwania kursu:
80 godzin

NAJBLIŻSZE TERMINY

Zapraszamy.