RESURS URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

RESURS URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

       W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadzono szereg nowych i jak się okazuje bardzo istotnych zmian mających wpływ na dalszą możliwość eksploatacji UTB.

         Nowelizacja przepisów ma za zadanie przede wszystkim uregulować obszar eksploatacji UTB z niewiadomą historią i przebiegiem urządzeń, przy zachowaniu maksymalnie akceptowalnego stopnia jego bezpiecznego funkcjonowania.

Pierwszą istotną zmianą jaką poczyniono to wprowadzenie wymogu odtworzenia historii eksploatacji urządzenia transportowego w celu dokonania jego oceny stanu technicznego zwanego RESURSEM,
a co za tym idzie możliwości dalszej eksploatacji. Czyli inaczej mówiąc na podstawie m.in:

  • danych technicznych urządzenia
  • liczby cykli pracy
  • fachowej oceny stanu technicznego

Czas trawnia szkolenia 8 godzin

Koszt szkolenia 570 zł/ osoby (przy grupie nie mniejszej niż 10 osób)

W programie kursu:

  • Resurs UTB;

  • Wymagania dotyczące prowadzonej dokumentacji UTB;

  • Najważniejsze zmiany dotyczące rejestracji i eksploatacji UTB;

  • Próby obciążeniowe- grupa natężenia pracy;

  • Osoby wymagane podczas procesu badania UTB;

  • Nadzór UDT, TDT, PIP

Zapisz się online: ZAPISZ SIĘ ONLINE

Serdecznie zapraszamy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl