Przedsiębiorcy i Pracodawcy w okresie epidemii - prawa i obowiązki

Przedsiębiorcy i Pracodawcy w okresie epidemii - prawa i obowiązki

Zagadnienia objęte programem:

- wprowadzenie – ogólne założenia „Tarczy Antykryzysowej”, zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących przedsiębiorców, w tym przepisów z zakresy prawa pracy (z punktu widzenia pracodawcy  i pracownika),
- formy wsparcia, z których może skorzystać przedsiębiorca w ramach „Tarczy Antykryzysowej”,
- obowiązki i uprawnienia pracownika,
- obowiązki i uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracownika,
- praca zdalna – omówienie kwestii ochrony danych osobowych, przepisów BHP – w tym związanych z obowiązkiem zapewnienia stanowiska pracy oraz wypadkiem w pracy i w drodze do pracy, koszty pracy zdalnej,
- osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej - zmiana warunków i treści umowy, formy wsparcia w ramach „Tarczy Antykryzysowej”; 

 4 godziny dydaktyczne, szkolenie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Cena: 300 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812-53-52
tel. kom.: 697-818-584
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bielsko.zdz.pl