Przedłużenie ważności certyfikatu ISO 9001

5.10.2021

Miło nam poinformować, że w wyniku auditu odnawiającego przeprowadzonego w dniach 27 i 28 września 2021 roku przez TUV SUD Polska Sp. z o.o. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przedłużył ważność certyfikatu ISO 9001 do 2024 roku. Certyfikat jest potwierdzeniem spełniania wymagań normy ISO 9001:2015 w kształceniu i doskonaleniu zawodwym w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi.