Projekt "Aktywna tablica - Edycja 2021" w naszych szkołach

1.12.2021

Aktywna Tablica — edycja 2021

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica
szkoły Zakładu z obszaru Śląska i Małopolski otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu  niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Są to:

  • Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 
  • Liceum Ogólnokształcące w Rybniku
  • Technikum Lotnicze w Katowicach
  • Technikum ZDZ w Katowicach
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Rybniku 
  • Niepubliczne  Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 
  • Niepubliczne Technikum w Wadowicach 

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 98 000,00 zł natomiast całkowity koszt 122 500,00 zł.

W ramach programu szkoły wyposażone zostaną w nowoczesne monitory, projektory oraz laptopy.