Pozytywna energia w IT

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz z firmą Risk Partner sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

 

Tytuł projektu: "Pozytywna energia w IT"

Uczestnicy:

Projekt skierowany jest do 120 osób zamieszkujących w województwie śląskim (w tym 40 kobiet), w wieku od 18 do 29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, należących do grup NEET czyli niezaangażowanych w dwie podstawowe sfery życia społecznego tzn. sfery edukacji i pracy. Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami oraz do osób o niskich kwalifikacjach.

Harmonogram rekrutacji:

01.06.2019 - 31-08.2019

Oferowane wsparcie:

 1. Poradnictwo zawodowe – Indywidualne Plany Działania
 2. Coaching motywacyjny
 3. Szkolenia ECDL (na poziomie podstawowym lub zaawansowanym)
 4. Szkolenia specjalistyczne w jednej z trzech ścieżek rozwoju:
  - Tester oprogramowania
  - Analityk biznesowy
  - Projektant systemów
 5. Staże zawodowe dla 108 uczestników projektu
 6. Pośrednictwo pracy

 

Cel projektu:

Osiągnięcie przez 120 uczestników projektu statusu pracujących lub kształcących się poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w okresie od 01.06.2018r do 31 maja 2020 roku.

 

Planowane efekty:

– objęcie poradnictwem zawodowym 120 osób,

– objęcie szkoleniami ECDL 120 osób,

– objęcie szkoleniami specjalistycznymi 120 osób,

– realizacja staży zawodowych dla 108 osób,

– objęcie pośrednictwem pracy 120 osób.

 

Wartość projektu: 1 953 618,04 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 855 937,13 zł

 

 

Strona projektu: http://pozytywnaenergia.eu/

Regulamin uczestnictwa: http://pozytywnaenergia.eu/regulaminy/

Zapisy: https://aplikuj.pozytywnaenergia.eu/pl/pozytywna-energia-w-it,ja,57