Potwierdź swoje umiejętności w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji

22.02.2016

Zapraszamy firmy szkoleniowe i indywidualnych klientów
do potwierdzania i certyfikowania umiejętności i kwalifikacji
w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego utworzono Krajowe Centrum Akredytacji, które powołało w Katowicach z dniem 12 stycznia 2016 r. Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

RCWEiC realizuje zadania z zakresu rozpoznawania, oceniania, określania wartości i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej, a także egzaminowania i certyfikacji w celu uznania kompetencji i umiejętności, wymaganych dla danej kwalifikacji.

Informacje: 665 005 033

- poniedziałek w godzinach: 7.00 - 12.00

- środa w godzinach: 07.00 - 12.00

- czwartek w godzinach: 07 - 13.00