Porozumienie ZDZ KATOWICE Z LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES Spółką z o. o.

3.04.2019

26 marca 2019 r. podczas Śląskiego Kongresu Zawodowego zorganizowanego przez Wojewodę Śląskiego i Śląską Kurator Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zawarł POROZUMIENIE z LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w zakresie objęcia patronatem kierunku nauczania w zawodzie technik awionik.

Porozumienie podpisali: Jacek Kwiatkowski Prezes Zarządu ZDZ Katowice oraz Marcin Kwietniak Pełnomocnik LOT AMS, Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu.

Współpraca pozwoli między innymi na wszechstronną wymianę doświadczeń naukowych, współorganizację praktyk i staży, a także wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój Technikum Lotniczego.