Porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach

4.06.2018

4 czerwca 2018 r. pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach zostało podpisane Porozumienie o współpracy, w ramach którego realizowane będą wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży.

Porozumienie podpisali Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk mgr inż. Marek Majocha oraz Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Jacek Kwiatkowski.

W ramach współpracy obie strony działać będą w obszarze integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej, realizacji naboru młodzieży do klas mundurowych, współpracy merytoryczno-organizacyjnej i logistycznej w procesie edukacyjnym, promocji zawodowej służby wojskowej, organizacji wspólnych przedsięwzięć oraz wymiany doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji proobronnej.