PLATYNOWY LAUR DLA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

5 stycznia 2017 r. Kapituła Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach uhonorowała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji dla instytucji wspierającej rozwój gospodarki rynkowej i edukującej na potrzeby firm.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został laureatem w 90 rocznicę swojego istnienia. Wyróżnienie jest uwieńczeniem dotychczasowego dorobku i wkładu pracy Zakładu w rozwój rynku edukacji zawodowej oraz kształtowanie gospodarki naszego regionu poprzez świadczenie profesjonalnych usług w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, a także stały rozwój nowych placówek szkoleniowych, ich doskonalenie oraz dostosowanie do rynku kształcenia i profili merytorycznych do wymogów rynku.