Patronat Teatru Rozrywki, warsztaty z zakresu perukarstwa

8.10.2018

3 października 2018 r. zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Teatrem Rozrywki w Chorzowie.

Przedmiotem umowy jest podjęcie wspólnych działań w zakresie promocji kształcenia zawodowego, wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach projektów krajowych i europejskich, a także objęcie przez Teatr Rozrywki patronatem klas kształcących w Technikum ZDZ w Katowicach w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Szczególnie atrakcyjne dla naszych uczniów będą warsztaty z zakresu perukarstwa, które odbędą się w tym roku szkolnym.

W imieniu stron Porozumienie podpisały Aleksandra Gajewska - Dyrektor Teatru oraz Halina Kasznia - I Wiceprezes Zarządu.