Otoczmy troską życie 2015-1-PL01-KA102-014597

Informacje o projekcie:

Cel projektu: poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji zawodowych słuchaczy, ułatwienie rozwoju zawodowego słuchaczy, zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i Europie,

Rezultaty projektu:  

  • wzrost umiejętności zawodowych słuchaczy pozwalających na efektywne poruszanie się po rynku pracy

  • uzyskanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu zawodowego

  • wzrost umiejętności językowych i mobilności uczestników stażu zawodowego.

Działanie: Erasmus + 2015

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2016

Wartość projektu: 19 770,00 EUR