Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Zapraszamy na kurs:  "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

1. Katowice 08.02.2018

czas trwania kursu 280 godzin
cena 1800 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

zapisy online:
Zapisz się

2. Sosnowiec  08.02.2018

czas trwania kursu 280 godzin
cena 1750 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl

zapisy online:
Zapisz się

3. Bielsko-Biała 09.02.2018

czas trwania kursu 280 godzin
cena 1800 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812-53-52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bielsko.zdz.pl

zapisy online:
Zapisz się

4. Zabrze 12.02.2018

czas trwania kursu 280 godzin
cena 1800 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu
Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 231-11-81 (Gliwice), 32 271 10 58 (Zabrze)
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl, zabrze@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

zapisy online:
Zapisz się