Operator maszyn budowlanych: zagęszczarki, ubijaki, przecinarki, betoniarki, agregaty tynkarskie

Zapraszamy na szkolenia w zakresie obsługi maszyn budowlanych tj.:

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie minimum podstawowe;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

 Sposób zakończenia kursu:

  • Operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień - egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego absolwenci otrzymują Książkę Operatora uprawniającą do obsługi przecinarek do nawierzchni dróg.
  • Pozostałe kursy kończą się egzaminami wewnętrznymi po których absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu