Ślubowanie Uczniów Klas Mundurowych w Tychach: Patriotyzm i Odwaga na Początku Nowej Przygody

25.10.2023

W miniony piątek, 20 października Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach oraz Zespół Szkół w Olkuszu uczestniczyły w ceremonii ślubowania pierwszych klas mundurowych.

Wydarzenie, które miało miejsce na placu "Pod Żyrafą" w Parku Miejskim Solidarności, zgromadziło uczniów, ich rodziny oraz liczne grono wybitnych gości.

Wydarzenie zyskało dodatkową rangę dzięki obecności wysoko postawionych gości, w tym inspektora Romana Fitrzyka, Komendanta Miejskiego Policji w Tychach. Mundurowi zapewnili bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości, a Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach stworzyła odpowiednią oprawę muzyczną.

W swoim oficjalnym wystąpieniu, dyrektor Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich, Pani Bożena Uszok-Jarek, podkreśliła wagę patriotyzmu oraz rozwijania wartości obywatelskich wśród uczniów: "Nasi uczniowie, już w pierwszym roku nauki, posiadają precyzyjne plany dotyczące dalszej edukacji i przyszłej kariery zawodowej. Decyzja o nauce w klasach mundurowych jest odważnym wyborem, dającym możliwość zdobycia wiedzy oraz wychowania w duchu patriotycznym. W obliczu wyzwań XXI wieku, związanych z bezpieczeństwem, propagowanie rzetelnego przekazu patriotycznego oraz edukacja proobronna są niewątpliwie istotne."

Również Pan Jacek Kwiatkowski, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, podkreślił wagę drogi, którą obrało półtora tysiąca kadetów w swoim wyborze edukacji: "W naszym Zakładzie przygotowujemy przyszłe pokolenie służb mundurowych. Łącznie w ZDZ, około półtora tysiąca kadetów naukę i przygotowuje się być może do przyszłej zawodowej służby wojskowej lub innych służb mundurowych. Wybraliście bardzo dobrą szkołę."

Prezes Kwiatkowski podzielił się również  nowiną dotyczącą przyszłości ZDZ w Katowicach: zakład jest w trakcie przygotowywania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacji Portów i Terminali Lotniczych. Partnerstwo z Śląskim Klasterem Lotniczym i Politechniką Śląską otworzy nowe perspektywy dla przyszłych liderów tej kluczowej dziedziny.

Ci młodzi kadeci reprezentują oblicze nowoczesnej, świadomej i patriotycznej Polski. Ich odwaga oraz gotowość do służby stanowią fundament przyszłości naszego kraju, a uroczystość ślubowania w Tychach była jednym z pierwszych kroków na tej ważnej drodze.