Oddziały Przygotowania Wojskowego w naszych szkołach

16.09.2020

Oddziały Przygotowania Wojskowego od września 2020 w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

    

W sierpniu br. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w prowadzonych szkołach.
Od 1 września 2020 w Technikach w Andrychowie i Bielsku-Białej oraz Liceach Ogólnokształcących w Bytomiu i Rybniku prowadzone będą w klasach pierwszych oddziały przygotowania wojskowego. Program szkolenia oddziałów przygotowania wojskowego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Te ostatnie realizowane będą na terenie Patronackich Jednostek Wojskowych wskazanych przez MON.

Wojskowe Jednostki Patronackie wyznaczone dla szkół Zakładu :

  • 18 bielski batalion powietrznodesantowy im. kpt Ignacego Gazurka – dla Techników w Andrychowie i Bielsku-Białej
  • 34 dywizjon rakietowy obrony powietrznej w Bytomiu – dla Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu
  • 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach- dla Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku


Oddziały przygotowania wojskowego, stanowiące wyjście  naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zarówno społecznym jak i  Sił Zbrojnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, w dalszej perspektywie czasowej wpłyną na zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Uczniowie tych oddziałów, zainteresowani służbą kandydacką  w  akademiach wojskowych , zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizować będą, w bezpośredniej współpracy z wojskowymi  jednostkami patronackimi, program szkolenia opracowany przez MON.

Ponadto MON udzieli wsparcia finansowego w zakresie  prowadzenia OPW w tym m.in. na zakup wyposażenia specjalistycznego szkoły.

Planowany zakres  preferencji dla absolwentów OPW pragnących związać się z wojskiem po ukończeniu szkoły:

  • Punkty na uczelniach wojskowych
  • Przy podjęciu służby zawodowej – zaraz po służbie przygotowawczej
  • Preferencje w WOT – skrócone do 9 dni szkolenie początkowe
  • Preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej