Obsługa systemów pneumatyki

Cel kursu

Intensywny trening łączący zagadnienia pneumatyki i elektropneumatyki, pozwalający na rozwiązywanie zróżnicowanych problemów związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów pneumatycznych.
Treść i sposób realizacji szkolenia ukierunkowane są na wskazywanie uczestnikom właściwej drogi rozwiązywania praktycznych problemów w zakładzie pracy.

Absolwent kursu:
• zna własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
• umie:
– identyfikować komponenty pneumatycznych pod względem ich budowy, przeznaczenia i działania,
– projektować, montować oraz sprawdzać poprawność działania prostych układów pneumatycznych,
– znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
– zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
– czytać schematy pneumatyczne oraz dokonywać analizy ich działania,
– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do układów pneumatyki.

Wymagania wstępne dla uczestników: ogólna wiedza techniczna

Sposób zakończenia kursu

Egzamin wewnętrzny

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice

tel.: 32 231-11-81
tel. kom.: 697-818-625
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl
40 3 150 zł TRWA NABÓR
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel.: 32 603 77 94
tel. kom.: 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl
40 3 000 zł TRWA NABÓR
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec

tel.: 32 266-61-66
tel. kom.: 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl
40 3 000 zł TRWA NABÓR
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 262-39-76
tel. kom.: 697 818 764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl
40 3 000 zł TRWA NABÓR