Nowe władze Związku ZDZ i 60-lecie Szkół ZDZ w Polsce

30.05.2019

W dniu 23 maja 2019 r. w Kielcach odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ, na którym podsumowano działalność Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz funkcjonowanie władz Związku ZDZ w kadencji 2015 – 2018.

W części wyborczej delegaci Zakładów Doskonalenia Zawodowego na drodze głosowania wybrali nowe władze Związku ZDZ na lata kadencji 2019 – 2022. Przewodniczącym Krajowej Rady Związku ZDZ ponownie został wybrany Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice Jacek Kwiatkowski. Członkiem Krajowej Rady ZDZ została I Wiceprezes Zarządu ZDZ Katowice Halina Kasznia, a w skład członków Zarządu Głównego Związku ZDZ wszedł Wiceprezes Zarządu ZDZ Katowice dr Marcin Jakubowski.

Zobacz skład władz Związku ZDZ

Podczas Posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Prezes Jacek Kwiatkowski został uhonorowany Rubinową odznaką „Za zasługi dla ZDZ”.

Była to również okazja do podsumowania 60 lat działalności szkół ZDZ.

Uroczystą Galę Jubileuszową honorowym patronatem objął Minister Edukacji Narodowej. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, wśród których obecni byli przedstawiciele władz państwowych, oświatowych, służb mundurowych, starostowie, prezydenci i burmistrzowie, przedstawiciele uczelni, a także szefowie urzędów i instytucji, z którymi od lat współpracuje ZDZ. Z okazji jubileuszu do Kielc przyjechali również prezesi i członkowie Zarządów Zakładów Doskonalenia Zawodowego z całego kraju.

Podczas Gali, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Zarządu Głównego ZDZ, odznaczeni zostali wyróżniający się pracownicy ZDZ, wśród których znaleźli się m.in.: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  Jolanta Głośny, Dyrektor Zespołu Szkół w Sosnowcu Agnieszka Olszowy oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Katowicach Anna Przybył.

Działacze społeczni i pracownicy Zakładów Doskonalenia Zawodowego z całej Polskiu honorowani zostali przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie srebrnymi, złotymi i rubinowymi odznakami „Za zasługi dla ZDZ”. Wśród nich nie zabrakło również przedstawicieli naszego Zakładu. Rubinowymi odznakami „Za zasługi dla ZDZ” odznaczeni zostali Halina Kasznia – I Wiceprezes Zarządu ZDZ Katowice, Anna Klatt – Dyrektor Zespołu Szkół w Olkuszu, Ewa Wasylkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Bielsku-Białej oraz Stanisław Firleta – Dyrektor Zespołu Szkół w Żywcu.

60-letni dorobek szkół ZDZ został zilustrowany w specjalnie przygotowanym na tę okazję filmie, prezentującym współczesne kształcenie zawodowe realizowane na różnych kierunkach i poziomach kształcenia w szkołach wraz z krótkim rysem historycznym.

Zobacz film

Galę uświetniły pokazy artystyczne uczniów szkół ZDZ. W części artystycznej zaprezentowali się m.in. również uczniowie naszych szkół. Młodzież II klasy katowickiego Technikum ZDZ, ucząca sięna kierunku technik fotografii i multimediów - Klaudia Gigla, Damian Broda, Marcin Gołda i Kacper Szlędak – przedstawiła wyjątkowy pokaz zatytułowany „Praca ze światłem”. Na scenie wystąpili również: uczeń II klasy Gimnazjum w Sosnowcu ZDZ Szymon Siwak oraz Sandra Misiak – uczennica Technikum Lotniczego ZDZ Katowice, którzy zaprezentowali pełne ekspresji utwory wokalne.

Dopełnieniem prezentacji osiągnięć uczniów szkół ZDZ była przepiękna wystawa prac malarskich, którą przygotowała młodzież Liceum Plastycznego w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zostały one specjalnie przygotowane z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Czytaj więcej