Nowe, poszukiwane kierunki w Szkołach ZDZ

Szkoły z innowację E-SPORTOWĄ

W ramach  innowacji e-sportowej m. in.:
- grafika komputerowa
- elementy menadżerskie
- zwiększona liczba godzin języka angielskiego oraz informatyki
- wyjazdy na turnieje i zawody e-sportowe

Uczniowie również biorą również udział w rozgrywkach w takich grach, jak: CS:GO, LoL, Overwatch, Dota 2, Starcraft II, WoT i inne.

e-sport zdz e-sport kęty

Sport elektroniczny(e-sport, ang. electronic sports) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych (zjawisko pro-gamingu).

To ciekawe połączenie dwóch wyrazów, które na pierwszy rzut oka mogą się wykluczać. Bo sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie z siedzeniem przed komputerem. Tymczasem w e-sporcie trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.

Bielsko-Biała Bytom Częstochowa Katowice

Katowice - Tech. Lotnicze Kęty Sosnowiec Tychy Żarki

 

Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, absolwent otrzymuje tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej plasuje się obecnie na wśród najbardziej przyszłościowych kierunków zawodowych.

To idealny kierunek dla osób, które:

 • posiadają zdolność koncentracji
 • charakteryzują się dokładnością i systematycznością
 • chcą kontynuować naukę na studiach technicznych.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W Polsce, jak i na całym świecie przybywa inwestycji budowlanych wykorzystujących pompy ciepła, kolektory i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Zwiększa się rola źródeł energii o charakterze niekonwencjonalnym, np. energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, wodorowa.

Bielsko-Biała

 

Mechatronik

Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki.

Jako nauka zajmuje się też zagadnieniami związanymi z ekonomią, zarządzaniem i marketingiem, ekologią. Ten nowy obszar nauki rozwija się błyskawicznie i w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo dziedzin, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne. Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, można je spotkać również w nowoczesnych przyrządach medycznych, sprzęcie biurowym, sprzęcie AGD czy nawet zabawkach dla dzieci. Dobrze wykształcony technik mechatronik stanie się coraz bardziej poszukiwanym specjalistą. Wszechstronna wiedza ułatwi absolwentowi jej dalsze pogłębianie i da możliwości szybkiego przekwalifikowania. Absolwenci znajdą zatrudnienie między innymi jako pracownicy niższego i średniego szczebla dozoru technicznego, operatorzy linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu, serwisanci i personel obsługujący: urządzenia medyczne, biurowe, obrabiarki sterowane numerycznie i wiele innych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do:

 • projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Katowice

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w tym zawodzie wynika z potrzeby przygotowania odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach. Działania te niezbędne są do utrzymania odpowiednich warunków pracy umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie człowieka, stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i transportu artykułów wymagających niskich temperatur.
 

Cele kształcenia:

 • montowanie i uruchamianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
 • demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.
Bytom Sosnowiec
 
 
 

Technik przemysłu mody

Zawód technik przemysłu mody jest zawodem przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów z tej dziedziny.

Kończąc kierunek technik przemysłu mody nabędziesz umiejętności w:

- projektowaniu odzieży

- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

- opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;

- wytwarzania wyrobów odzieżowych;

- organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;

- prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

 Andrychów Katowice Olkusz

 

Technik spedytor

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.
 
 
 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;

2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Bielsko-Biała Cieszyn Kęty