Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce – podpisanie pierwszych umów w ramach Branżowych Centrów Umiejętności

5.07.2023

4 lipca 2023 r. zostały podpisane pierwsze umowy na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności w obecności Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Sekretarz Stanu w MEiN Marzeny Machałek.

Jedną z 14 umówił podpisali Prezes Zarządu ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski oraz Dawid Solak, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nasze Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie eksploatacja portów i terminali lotniczych powstanie przy Technikum Lotniczym w siedzibie ZDZ Katowice przy ul. Krasińskiego 2.

Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki zwrócił uwagę na nowatorski charakter Branżowych Centrów Umiejętności. Podkreślił, że jest to zupełnie nowy projekt w polskim systemie edukacji łączący szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże, a placówki te będą wiodącymi w kraju ośrodkami edukacji w danej branży.