Nawiązanie współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej

1.12.2023

29 listopada 2023 roku zostało zawarte Porozumienie o Współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej a ZDZ Katowice.

Wydział architektury Politechniki Śląskiej objęła patronatem Kierunek Plastyk ze specjalnością techniki graficzne - specjalizacja projektowanie graficzne Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Tychach. Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie współpracy, mającej na celu pobudzenie zainteresowania środowisk akademickich i społecznych naukami humanistycznymi i technicznymi i będzie obejmować merytoryczne wsparcie procesu dydaktycznego oraz pomoc w przygotowaniu uczniów do kontynuacji nauki na uczelni wyższej. 

W ramach porozumienia przewidziano szereg działań, które obejmują udział szkoły w wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych przez Politechnikę Śląską. Uczniowie będą również uczestniczyć w wycieczkach tematycznych oraz wykładach z zakresu teorii i historii architektury. Dodatkowo przewidziano współpracę w ramach projektów realizowanych przez uczelnię, patronat nad pracami dyplomowymi uczniów, współorganizację wystaw prac oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami.

Całość porozumienia ma na celu promocję i popularyzację działań o charakterze interdyscyplinarnym, skoncentrowanych na rozwijaniu wspólnych inicjatyw. Wprowadzone przedsięwzięcia mają wspomagać proces dydaktyczny i przygotowywać młodzież do dalszej nauki oraz udziału w projektach.

 Przygotowanie T.K