Nasz udział w Europejskim Kongresie MŚP

19.10.2017

W dniu 19 października 2017 w ramach Europejskiego Kongresu MŚP odbył się panel pt. "System kształcenia dualnego sposobem na dobrą pracę", w którym uczestniczyli przdstawiciele samorządów gospodarczych, terenowych, szkolnictwa, szkół wyższch, instytucji wdrażajacej program Erasmus+ oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Jacek Kwiatkowski w swoim wystąpieniu panelowym wskazał na aspekty kształcenia praktycznego, przedstawił dokonania Zakładu w tej dziedzinie.

W trakcie rozmów panelowych poruszano tematy kształcenia zawodowego, współpracy szkół z przedstawicielami rynku pracy i gospodarki. Zwrócono uwagę na konieczność kształtowania postaw otwartych na ciągły proces uczenia się i dostosowywania do szybko zmieniających sie technologii i procesów gospodarczych