Nagroda Szlachetnego Serca Cordis Nobilis za 2023 dla Zespołu Szkół w Olkuszu

7.02.2024

3 lutego odbyła się uroczysta gala laureatów Nagrody Szlachetnego Serca Cordis Nobilis za 2023 roku.

Wydarzenie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, gdzie burmistrz Roman Piaśnik uhonorował osoby i instytucje wyróżniające się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz społeczności lokalnej.

Tegorocznymi laureatami Nagrody Cordis Nobilis zostali:

  1. Stowarzyszenie Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Olkuszu
  2. Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  3. Zofia Pichlak
  4. Martyna Pichlak
  5. Maria Knap

Nagroda Cordis Nobilis stanowi jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych Mieszkańcom gminy, będąc wyrazem uznania społeczności lokalnej. Nazwiska laureatów na stałe zapisują się w historii samorządu.

W ramach kategorii Filantrop, nagrody przyznawane są dla darczyńców i sponsorów za finansowe wspieranie działań społecznych. W tym roku tytuł laureata otrzymał Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Zespół Szkół, działający na terenie Olkusza od 1999 roku, kładzie szczególny nacisk na kształtowanie wartości obywatelskich, takich jak patriotyzm i szacunek dla innych. Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych akademiach, uroczystościach patriotycznych, apelach pamięci poległych oraz współpracują z różnymi instytucjami, m.in. z 33. kołem ONZ w Krakowie oraz 16. Batalionem Powietrzno-Desantowym w Krakowie.

Dodatkowo, uczniowie Zespołu Szkół angażują się w liczne przedsięwzięcia charytatywne, wspierając inicjatywy takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Wigilia Mieszkańców na Olkuskim Rynku, organizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest również niezawodnym partnerem dla wielu samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.

 

Serdecznie Gratulujemy!

 

TK.