Monter rurociągów z tworzyw sztucznych

Serdecznie zapraszamy na kurs "Monter rurociągów z tworzyw sztucznych"

Celem szkolenia jest poznanie przez słuchaczy zasad działania, metody i doboru parametrów oraz oceny prawidłowego przebiegu procesu zgrzewania. Ocena wizualna jakości wykonywanych zgrzein. Zrozumienie w szczegółach podstaw zgrzewania oraz budowy, zasad działania i obsługi maszyn zgrzewających. Uzyskanie wiadomości z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przy obsłudze urządzeń zgrzewających.

Najbliższe kursy:

Chorzów - 14.05.2018

Tu dowiesz się więcej

 

Nasze kursy znajdziesz również w Bazie Usług Rozwojowych - "Zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych"

ZAPRASZAMY