Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych

Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań.


Czas trwania kursu: 80 godzin
Cena kursu: 1250 zł/osoba

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat. 
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Najbliższe kursy:

 • 04.12.2017r.

  CKZ w Tychach
  ul. Budowlanych 156
  tel 32/227 17 46

 

 • 15.01.2018r.

  OKZ w Pyskowicach
  ul. Powstańców  Śl. 7
  tel. 32/233 31 59 lub 697 818 702