Maszyny i inne urządzenia techniczne do robót drogowych, ziemnych i budowlanych, klasa III uprawnień

Kursy: Maszyny i inne urządzenia techniczne do robót drogowych, ziemnych i budowlanych, klasa III uprawnień

Operator koparko-ładowarek - klasa III

Operator koparki jednonaczyniowej - klasa III  

Operator ładowarek jednonaczyniowych - klasa III

Szkolenia obejmują po 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparki lub koparko - ładowarek lub ładowarki

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki lub koparki lub ładowarki.

Rusztowania budowalno-montażowe metalowe - montaż, demontaż

Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć, w tym 32 godziny zajęć praktycznych.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu montera rusztowań.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montera rusztowań

Operator przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III

Szkolenie obejmuje 36 godzin zajęć, w tym 14 godziny zajęć praktycznych.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym,

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym,

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień

Szkolenie obejmuje 36 godzin zajęć, w tym 14 godziny zajęć praktycznych.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew - klasa III.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew - klasa III.