Logistyka od producenta do konsumenta 2016-1-PL01-KA102-023396

 

 

 

Informacje o projekcie:

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 18 uczniów i 15 nauczycieli Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w obszarze: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz analizy informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej pomiędzy uczestnikami.

Rezultaty projektu:

  • przyrost wiedzy oraz zdobycie doświadczenia w zakresie procesów logistycznych,

  • wzrost umiejętności analitycznego myślenia, przewidywania przeszkód, doboru optymalnych rozwiązań dla konkretnego działania

  • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego oraz opanowanie podstaw języka hiszpańskiego,

  • wzrost umiejętności społecznych, organizacyjnych w zakresie obsługi nowoczesnych systemów informatycznych projekt złożony w 2016

 

Działanie: POWERVET

Okres realizacji: 30.12.2016-29.12.2017

Wartość projektu: 167.238,43 zł