La dolce vita. Przez żołądek do serca 2015-1-PL01-KA102-014579

Informacje o projekcie:

Cel projektu: nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności przygotowywania włoskich przystawek, dań głównych i deserów, nabycie przez uczniów umiejętności właściwego serwowania dań kuchni włoskiej, nauka podstaw zawodowego języka włoskiego,

Rezultaty projektu:

  • wzrost umiejętności zawodowych uczniów pozwalających na efektywne poruszanie się po rynku pracy,

  • uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających odbycie stażu zawodowego, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,

  • wzrost umiejętności językowych i mobilności uczestników stażu zawodowego

Działanie: w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Okres: 31.12.2015-30.12.2017

Wartość projektu: 153 337,78 zł