Kursy pedagogiczne

Kursy pedagogiczne

 

  NAZWA KURSU

  ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

  DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

48

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

5

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860
cdun@zdz.katowice.pl

Metodyka prowadzenia zajęć na odległość

5

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Metody aktywizujące - zastosowanie i modyfikacja

5

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Praca z uczniem trudnym i niezmotywowanym

5

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Planowanie kariery - rynek pracy

5

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Planowanie kariery - dokumenty aplikacyjne

5

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Aplikacje mobilne w pracy nauczyciela

5

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Szkolenia rad pedagogicznych (tematyka dostosowana do potrzeb)

wg potrzeb

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860

cdun@zdz.katowice.pl

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

280

 

 

280

 

 

280

 

 

280

tel.: 33 812-53-52 lub 697-818-584

bielsko@zdz.katowice.pl

 

 

tel.: 32 231-11-81 lub 697 818 625
gliwice@zdz.katowice.pl

 

 

tel.: 32 643 16 55 lub 697 818 688
olkusz@zdz.katowice.pl

 

 

tel.: 32 271 10 58 lub 697 818 745

zabrze@zdz.katowice.pl

Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży

36

tel.: 32 210-53-88 lub 697 818 699
pszczyna@zdz.katowice.pl

Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

10

 

 

14

tel.: 32 210-53-88 lub 697 818 699
pszczyna@zdz.katowice.pl

 

tel.: 32 271 10 58 lub 697 818 745

zabrze@zdz.katowice.pl

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie ”Bezpiecznie Tu i Tam”. Kurs  dla rodziców

2

tel.: 33 861 43 46 lub 697-818-746

zywiec@zdz.katowice.pl