Kursy dla kierowników i wychowawców wypoczynku

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
tel. kom.: 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl

 

Zaprasza na kursy:

Kurs dla kierowników wypoczynku 21.05.2021

Kurs dla wychowawców wypoczynku 22.05.2021