Kursy administracyjno- księgowe

 Kursy administracyjno- księgowe

 

  NAZWA KURSU

  ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

  DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY

  Księgowość - podstawy

56

tel.: 32 603 77 94 lub  697 818 632

katowice@zdz.katowice.pl

  Pracownik do spraw kadrowych i płacowych

56

tel.: 32 603 77 94 lub  697 818 632

katowice@zdz.katowice.pl

  Pracownik administracyjno- biurowy

56

tel.: 32 603 77 94 lub  697 818 632

katowice@zdz.katowice.pl

  Kadry, Płace, ZUS

68

 

 

50

tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
skoczow@zdz.katowice.pl

 

tel.: 32 271 10 58 lub 697 818 745

zabrze@zdz.katowice.pl